Wycena Nieruchomości:

 • mieszkań,
 • domów,
 • działek budowlanych
 • obiektów usługowych, handlowych, biurowych, hoteli,
 • nieruchomości rolnych,
 • nieruchomości leśnych,
 • nieruchomości o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali.

 

Wycena Służebności:

 • wycena służebności przesyłu,
 • wycena służebności gruntowych,
 • wycena służebności osobistych,
 • wycena prawa dożywocia.

 

 Wycena Maszyn i Urządzeń:

 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

 

Wyceny realizujemy dla zróżnicowanych potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • negocjacji kupna/sprzedaży,
 • określenia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • ustalania opłat i odszkodowań wywołanych zmianą planu zagospodarowania,
 • ustalaniu opłat adiacenckich,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz innych celów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.